Αναρτήσεις

AN ONLINE EVENT BY IFCS2021

Fwd: Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 13ου ΚΥΚΛΟΥ

11o Διεθνές Συνέδριο ICIB

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΠΣ ΕΠΝΕΠ