Αίτηση για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης (ακαδ.έτος 2023-2024)

Η ημερομηνια υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν φοίτηση σε κάθε Π.Μ.Σ. ανοίγει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υποτροφιων παργαμτοποιείται σε 3 φάσεις: 

  • 1η φάση: Υποβάλετε πρώτα την Αίτηση Εισαγωγής στο Πρόγραμμα.

  • 2η φάση: Πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας και έλεγχος όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την προκήρυξη υποτροφιών μεχρι παρασκευη 3/11/2023. 

  • 3η φάση: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Θα πρέπει να καταθέσετε την Αίτηση Απαλλαγής Τελών Φοίτησης μεχρι και 3/11/2023 μαζί με όλα τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Ενημέρωση από το 
ΠΜΣ ΕΠΝΕΠ - Πληροφορίες
Url: metaptyxiako.eu | uom.gr/epnep | metaptychiako.gr | epnep.gr | metaptychiako.site | epnep.site
Fbk: https://web.facebook.com/epnep/
Ins: https://www.instagram.com/epnepuom50/
Lnk: https://www.linkedin.com/in/epnep-uom/
Ltr: https://linktr.ee/epnepuom50
Twr: https://twitter.com/epnep_uom
Pin: https://gr.pinterest.com/epnepuom/
Blg: https://epnepuom.blogspot.com/
Υtb: Youtube-Channel (Video1, Video2)
P: 2310-891138/465/498/747 // Fax: 2310-891465 E: epnep@uom.edu.gr / bitzenis@yahoo.com  (λαμβάνετε απάντηση εντός 24-48 ωρών)