Συνέδριο με θέμα «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες, Προσδοκίες και Προοπτικές για τον Ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων»

 Με στόχο τη χαρτογράφηση της εμπειρίας των επιχειρήσεων από τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και την ανάδειξη των κινήτρων και των τρόπων συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των πανεπιστημίων που θα ενίσχυαν το συγκεκριμένο θεσμό, πραγματοποιείται αύριο, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συνέδριο με θέμα  «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες, Προσδοκίες και Προοπτικές για τον Ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη του Πανεπιστημίου κατά τις ώρες 10.30-17.30 και διεξάγεται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Hi.Ed.WEP), το οποίο υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ.

Εισηγητές του συνεδρίου είναι πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, που συμμετέχουν ως φορείς υποδοχής σε Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης των ελληνικών πανεπιστημίων.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, «η σημασία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης και των ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που αυτά προσφέρουν βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Από τη μία πλευρά, μέσω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε μία μεγάλη δεξαμενή εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, γεγονός που τους επιτρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες διαδικασίες αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού, το οποίο να είναι το κατάλληλο για τις ανάγκες τους και να μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Από την άλλη, για τους φοιτητές, τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης αποτελούν μία πρώτης τάξης ευκαιρία προκειμένου να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με το χώρο της εργασίας, όπου και θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις τις οποίες αποκτούν στο Πανεπιστήμιο».

«Έτσι», καταλήγουν, «ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της σύγχρονης αγοράς εργασίας είναι η οικοδόμηση ενός συνεκτικού πλαισίου διασύνδεσης μεταξύ των χώρων της εκπαίδευσης και της εργασίας με απώτερο στόχο την διασφάλιση αποτελεσματικότερων παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού και ειδικά των ατόμων νεότερης ηλικίας».

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα αναλυθούν σε κάθε συνεδρία της εκδήλωσης είναι οι ακόλουθες:

1η Συνεδρία (10.30-12.00): Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Προσόντων για την Αγορά Εργασίας: Νέες Προκλήσεις

Η 1η Συνεδρία θα εστιάσει στις νέες δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται στο περιβάλλον της «νέας» εργασίας σήμερα. Ειδικότερα, οι εισηγήσεις θα επικεντρωθούν στις παρακάτω ενότητες:

(α) Σε ποιο βαθμό η πρακτική άσκηση ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των «νέων» δεξιοτήτων όπως αυτές απαιτούνται από το σύγχρονο χώρο εργασίας.

(β) Σε ποιο βαθμό τα πανεπιστήμια καλύπτουν αυτή την ανάγκη ανταποκρινόμενα στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο χώρο εργασίας.

(γ) Τι θα πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί φορείς προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.

2η Συνεδρία (12.30-14.30): Κοινωνικοί Εταίροι, Επαγγελματικά Επιμελητήρια και Πρακτική Άσκηση: μία Κριτική Προσέγγιση

Η 2η Συνεδρία θα εστιάσει στις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των επαγγελματικών φορέων αναφορικά με την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και τη διασύνδεση με τα πανεπιστήμια.

3η Συνεδρία (15.00-17.30): Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών: οι Επιχειρήσεις ως Πλαίσιο Αναφοράς.

Η 3η Συνεδρία θα παρουσιάσει  τις θέσεις επιλεγμένων επιχειρήσεων αναφορικά με το θεσμό της πρακτικής άσκησης, καθώς και προτάσεις και καλές πρακτικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμού.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

https://hiedwep.uom.gr/

Το Συνέδριο θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν τις εργασίες του. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης στο YouTube είναι:

https://www.youtube.com/watch?v=CATBOq59p_Q

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ν.4957/2022)

 


Βρείτε εδώ την εγκύκλιο σχετικά με:

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα.

«Εις Μνήμην Ηλία Κουσκουβέλη» – Διεθνές Συνέδριο για τις Διεθνείς Επιπτώσεις του Πολέμου στην Ουκρανία

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2022

Τα Τμήματα των τεσσάρων ελληνικών Πανεπιστημίων με επιστημονικό αντικείμενο τις Διεθνείς Σχέσεις και το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων που αποτελεί τον φορέα δεκάδων Ελλήνων επιστημόνων του κλάδου, αποτίουν φόρο τιμής στην εμβληματική φυσιογνωμία και το έργο του αείμνηστου Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη, ο οποίος είχε διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, καθώς και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Συνδιοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο εις μνήμην του την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό να αναδείξουν τη συνεισφορά του εκλιπόντος στην ανάπτυξη της κοινότητας των Διεθνών Σχέσεων στην Ελλάδα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και το ερευνητικό και διδακτικό του έργο. Κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας, στις 10 το πρωί, η «Αίθουσα Συνεδρίων» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα μετονομαστεί σε «Αίθουσα Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη», έπειτα από προηγηθείσα ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων (CfIR-Gr), το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το διήμερο Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη όπου έζησε και δίδαξε ο Ηλίας Κουσκουβέλης και το επιστημονικό αντικείμενο του Συνεδρίου θα είναι οι «Διεθνείς Επιπτώσεις του Πολέμου στην Ουκρανία», ένα φλέγον και επίκαιρο ζήτημα που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο. Το θέμα θα εξετάσουν και θα αναλύσουν πάνω από 30 επιστήμονες - ομιλητές,  από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καλύπτοντας ζητήματα Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγικής, Ασφάλειας, Οικονομίας, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

To συνέδριο θα μεταδοθεί και ζωντανά (live Streaming) μέσω των παρακάτω συνδέσμων: 

ttps://youtu.be/GT5-4LeeWiM 1η ημέρα 20/10 ώρα έναρξης 12:00 π.μ.

https://youtu.be/PUk_zq6xWcw  2η ημέρα 21/10 ώρα έναρξης 10:00 π.μ.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ
Η αφίσα του συνεδρίου εδώ
 

Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 13ου ΚΥΚΛΟΥ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 26/10/22)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 13ου ΚΥΚΛΟΥ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει θέσεις πλήρους και μερικής φοίτησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή ομότιτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master's Degree in European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education and Culture).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στο νέο κύκλο του Προγράμματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα γίνουν δεκτοί τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα, το τρίτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Παρέχεται επίσης, η δυνατότητα μερικής φοίτησης με διάρκεια πέντε διδακτικά εξάμηνα, το πέμπτο εκ των οποίων αξιοποιείται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε € 3.600 (με καταβολή σε 6 δόσεις x € 600 ανά δύο μήνες για την πλήρη φοίτηση και σε 12 δόσεις x € 300 σε 2 χρόνια για τη μερική φοίτηση). Ενδεχομένως, θα υπάρξει δυνατότητα καταβολής των δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για φοιτητές που πληρούν τις εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις (για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: http://www.epnep.uom.gr/index.php/el/faqs.html#requirements-2). Για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που επιθυμούν να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ., παρέχεται έκπτωση 50% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του κόστους του προγράμματος μέσω του ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ (περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.metaptyxiako.eu) το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα που διδάσκονται, τον οδηγό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, τον κανονισμό που διέπει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, καθώς και τους καθηγητές που διδάσκουν. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η γραμματεία του μεταπτυχιακού να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον νέο κύκλο του προγράμματος που θα ξεκινήσει στα μέσα Οκτωβρίου 2022 θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω e-mail (epnep@uom.edu.gr)  μέχρι και τις 26/10/22 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση εδώ: https://metaptyxiako.eu/wp-content/uploads/2021/06/aitisi_pms_epnep.v1.pdf

2. Υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας εγγράφων εδώ: https://metaptyxiako.eu/wp-content/uploads/2021/06/EPNEP-YPDHL-2.pdf

3. Βιογραφικό σημείωμα (πρόσφατο, σε οποιαδήποτε μορφή/τύπο).

4. Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας τους).

5. Δύο συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από εργοδότες, προϊσταμένους εργασιακής σχέσης ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ (γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε στυλ συστατικής επιστολής και οποιοσδήποτε συνδυασμός συστατικών).

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, για επιβεβαίωση της καλής γνώσης μιας ευρωπαϊκής γλώσσας και της δυνατότητας του υποψηφίου να αντεπεξέλθει στην εκπόνηση γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας με χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

7. Αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

8. Επιπρόσθετα προσόντα όπως (άλλα πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) κατατίθενται σε απλές φωτοτυπίες και αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την έναρξη της 1ης εβδομάδας των μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου πιστοποιητικό με το ειδικότερο σχόλιο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει η συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.

Για την απόκτηση του πτυχίου του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εξήντα (60) από αυτές αντιστοιχούν στα 8 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας Εκπαίδευσης, και Πολιτισμού είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής σε κάθε μάθημα είναι μέχρι εννέα ώρες (τρεις εβδομάδες x 3 ώρες), ενώ επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η απουσία για τρείς ώρες επιπλέον (1 εβδομάδα) για απουσίες δικαιολογημένες. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών ο Διευθυντής του προγράμματος αποφασίζει την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας ή την επανάληψη του μαθήματος. Η διδασκαλία του προγράμματος για το νέο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας λόγω των προβλεπόμενων ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Θα υπάρχει επίσης ηδυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης εν όλω, σύμφωνα  με τις προβλέψεις του Ν4957/2022.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού έχουν Aναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 και μοριοδότηση σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις του 2017 που αφορούν Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, είτε επιθυμούν την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους. Επίσης, η αναγνώριση αφορά και όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ, που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, για παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή για τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο: ΚΖ, 326, 3ος όροφος, τηλ.: 2310 891138, ώρες 10:00-12:30 Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, e-mail: aloukidou@uom.edu.grepnep@uom.edu.gr  (υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Αθανασία Λουκίδου).

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.


Αριστείδης Μπιτζένης,


Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

e-mail: bitzenis@yahoo.com, bitzenis@uom.edu.gr

site ΠΜΣwww.metaptyxiako.eu 


--