Συνέδριο με θέμα «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες, Προσδοκίες και Προοπτικές για τον Ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων»

 Με στόχο τη χαρτογράφηση της εμπειρίας των επιχειρήσεων από τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και την ανάδειξη των κινήτρων και των τρόπων συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των πανεπιστημίων που θα ενίσχυαν το συγκεκριμένο θεσμό, πραγματοποιείται αύριο, Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, συνέδριο με θέμα  «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες, Προσδοκίες και Προοπτικές για τον Ρόλο των Κοινωνικών Εταίρων».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη του Πανεπιστημίου κατά τις ώρες 10.30-17.30 και διεξάγεται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Hi.Ed.WEP), το οποίο υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - ΕΛΙΔΕΚ.

Εισηγητές του συνεδρίου είναι πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, που συμμετέχουν ως φορείς υποδοχής σε Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης των ελληνικών πανεπιστημίων.

Όπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, «η σημασία των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης και των ευκαιριών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που αυτά προσφέρουν βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Από τη μία πλευρά, μέσω των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε μία μεγάλη δεξαμενή εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού, γεγονός που τους επιτρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες διαδικασίες αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού, το οποίο να είναι το κατάλληλο για τις ανάγκες τους και να μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Από την άλλη, για τους φοιτητές, τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης αποτελούν μία πρώτης τάξης ευκαιρία προκειμένου να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με το χώρο της εργασίας, όπου και θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις τις οποίες αποκτούν στο Πανεπιστήμιο».

«Έτσι», καταλήγουν, «ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της σύγχρονης αγοράς εργασίας είναι η οικοδόμηση ενός συνεκτικού πλαισίου διασύνδεσης μεταξύ των χώρων της εκπαίδευσης και της εργασίας με απώτερο στόχο την διασφάλιση αποτελεσματικότερων παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού και ειδικά των ατόμων νεότερης ηλικίας».

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα αναλυθούν σε κάθε συνεδρία της εκδήλωσης είναι οι ακόλουθες:

1η Συνεδρία (10.30-12.00): Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Προσόντων για την Αγορά Εργασίας: Νέες Προκλήσεις

Η 1η Συνεδρία θα εστιάσει στις νέες δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται στο περιβάλλον της «νέας» εργασίας σήμερα. Ειδικότερα, οι εισηγήσεις θα επικεντρωθούν στις παρακάτω ενότητες:

(α) Σε ποιο βαθμό η πρακτική άσκηση ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των «νέων» δεξιοτήτων όπως αυτές απαιτούνται από το σύγχρονο χώρο εργασίας.

(β) Σε ποιο βαθμό τα πανεπιστήμια καλύπτουν αυτή την ανάγκη ανταποκρινόμενα στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο χώρο εργασίας.

(γ) Τι θα πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί φορείς προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.

2η Συνεδρία (12.30-14.30): Κοινωνικοί Εταίροι, Επαγγελματικά Επιμελητήρια και Πρακτική Άσκηση: μία Κριτική Προσέγγιση

Η 2η Συνεδρία θα εστιάσει στις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και των επαγγελματικών φορέων αναφορικά με την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και τη διασύνδεση με τα πανεπιστήμια.

3η Συνεδρία (15.00-17.30): Η Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών: οι Επιχειρήσεις ως Πλαίσιο Αναφοράς.

Η 3η Συνεδρία θα παρουσιάσει  τις θέσεις επιλεγμένων επιχειρήσεων αναφορικά με το θεσμό της πρακτικής άσκησης, καθώς και προτάσεις και καλές πρακτικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμού.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

https://hiedwep.uom.gr/

Το Συνέδριο θα μεταδοθεί και μέσω του YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν τις εργασίες του. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης στο YouTube είναι:

https://www.youtube.com/watch?v=CATBOq59p_Q

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ν.4957/2022)

 


Βρείτε εδώ την εγκύκλιο σχετικά με:

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα.