Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευναH βιβλιοθήκη ΠαΜακ στο πλαίσιο του προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου, με τίτλο "LIb17: Αρχές ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα", την Τετάρτη 13.03.2024, στις 16.00-18.00.
Το σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης.
και

Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μόνο
Η παρακολούθηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) online εκπαιδευτικών σεμιναρίων "Πληροφοριακή Παιδεία" και η επιτυχής συμπλήρωση των ασκήσεων κατανόησης τους, μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Τηλεμάθεια, θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ως δεξιότητα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

Για τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας